Decoration & Visibility

Decoration & Visibility ดูแลการตกแต่งร้าน ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อความสวยงาม และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับสินค้า และบริการ สามารถ (Made to order)

Skills

Posted on

24 October 2020