Street Hawker

Street Hawker

Street Hawker สื่อประชาสัมพันธ์รถเข็น ตกแต่งรถเข็นเพื่อเพิ่มความสวยงามของรถเข็นหรือร้านค้า และตอกย้ำการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม Brand Awareness...
Scooter Media

Scooter Media

Scooter Media สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่แบบใหม่ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จำนวนมาก ผ่าน Campaign ที่สะดุดตา สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบป้ายโฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น เหมาะสำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรม และงาน Event ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ...
Local Sound Media

Local Sound Media

Local Sound Media สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ที่ยังคงความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด เพราะเป็นสื่อที่สามารถอธิบายรายละเอียดของสินค้า, บริการ หรืองาน Event ต่างๆ ได้ นอกจากป้ายโฆษณาที่มีสีสันสวยงาม สะดุดตาแล้ว ยังมีเสียงที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับรู้ และเข้าใจในตัวสินค้า บริการ...
Side Board Media

Side Board Media

Side Board Media สื่อป้ายโฆษณาที่สามารถวางตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณริมถนน และเสาไฟฟ้า เป็นสื่อป้ายโฆษณาชั่วคราว ใช้งานระยะสั้น เช่น ป้ายหาเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม...
Big Banner Media

Big Banner Media

Big Banner สื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ แต่ใช้งบประมาณที่ไม่สูง เหมาะกับการนำเสนอสินค้า, บริการ, กิจกรรม และรายการส่งเสริมการตลาด และการขายต่างๆ โดยใช้ตัวอาคารพาณิชย์เป็นโครงสร้าง สามารถเข้าถึงตลาดได้อย่างกว้างขวาง และครอบคุลมกระจายได้หลายแห่ง...