Distribute Leaflet

Distribute Leaflet

Distribute Leaflet บริการแจกใบปลิว แผ่นพับ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตามแหล่งชุมชน บ้านพักอาศัย อาคารบ้านเรือน อาคารสำนักงาน ตลาดนัดคนทำงาน (Office Market), ตลาด, แหล่งช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ สถานีรถไฟฟ้า BTS MRT และด่านเก็บเงินทางพิเศษ ฯลฯ กระจายสื่อได้ทั้งในกรุงเทพฯ...
Walking Board

Walking Board

Walking Board สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ขนาดเล็ก เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ทีมงานสะพายป้ายโฆษณา เหมาะสำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม และงาน Event ต่างๆ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน...
Board & Flag Team

Board & Flag Team

Board & Flag Team บริการทีมงานถือป้ายประชาสัมพันธ์และโบกธงตามแหล่งชุมชนทั่วไป สถานศึกษา โครงการบ้าน หรือตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เหมาะสำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และงาน Event ต่างๆ...
Decoration & Visibility

Decoration & Visibility

Decoration & Visibility ดูแลการตกแต่งร้าน ด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อความสวยงาม และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับสินค้า และบริการ สามารถ (Made to...
Street Hawker

Street Hawker

Street Hawker สื่อประชาสัมพันธ์รถเข็น ตกแต่งรถเข็นเพื่อเพิ่มความสวยงามของรถเข็นหรือร้านค้า และตอกย้ำการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม Brand Awareness...