Instagram Ads.

ดำเนินการวางแผนและจัดทำการตลาดในสื่อออนไลน์ให้ครบวงจร เช่น โฆษณา Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram, โฆษณา Twitter มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้สินค้าหรือกิจกรรมเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขายสินค้าที่จะนำสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด

Skills

Posted on

24 October 2020