Corporate Event / CSR

จัดกิจกรรมในรูปแบบของงานสังสรรค์ งานกีฬา งานเพื่อสังคม เพื่อเป็นสร้างความสามัคคีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

Skills

Posted on

24 October 2020